บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

Yangzhou, China


Yangzhou, China

Viral Transport Medium Tube 3 ml Non Inactivated

Code: YZ VT 003 | Description: Viral Transport Medium Tube 3 ml Non Inactivated 50 pcs | Price: 2,500 THB

สอบถาม
Viral Transport Medium Tube 3 ml In-activated

Code: YZ VT 003/I | Description: Viral Transport Medium Tube 3 ml In-activated 50 pcs | Price: 2,500 THB

สอบถาม
YZ AT 100 Amies Transport Medium

Code: YZ AT 100 | Description: Amies Transport Medium 100 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
YZ ATC 101 Amies Transport Medium with Charcoal

Code: YZ ATC 101 | Description: Amies Transport Medium with Charcoal 100 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
YZ ST 200 Stuart Transport Medium

Code: YZ ST 200 | Description: Stuart Transport Medium 100 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
YZ CT 300 Cary Blair Transport Medium

Code: YZ CT 300 | Description: Cary Blair Transport Medium 100 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
NSO 15085T Nasopharyngeal Swab in Tube

Code: NSO 15085T | Description: Nasopharyngeal Swab in Tube 100 pcs | Price: 700 THB

สอบถาม