บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

Stanbio, USA


Stanbio, USA

Alkaline Phosphatase LiquiColor R1/R2

Code: 2900-430 | Description: Alkaline Phosphatase LiquiColor R1 4x25ml, R2 1x20ml | Price: 1,800 THB

สอบถาม
Total Bilirubin LiquiColor 250ml

Code: 0240-080 | Description: Total Bilirubin LiquiColor 250ml | Price: 1,800 THB

สอบถาม
Direct Bilirubin LiquiColor 250ml

Code: 0245-250 | Description: Direct Bilirubin LiquiColor 250ml | Price: 1,500 THB

สอบถาม
Total Bilirubin LiquiColor DCA R1/R2

Code: 0230450 | Description: Total Bilirubin LiquiColor DCA R1 3x120ml, R2 1x90ml | Price: 5,500 THB

สอบถาม
Direct Bilirubin LiquiColor DCA R1/R2

Code: 0235450 | Description: Direct Bilirubin LiquiColor DCA R1 3x120ml, R2 1x90ml | Price: 5,500 THB

สอบถาม
Calcium LiquiColor (Arsenazo) 2x250ml

Code: 0155-225 | Description: Calcium LiquiColor (Arsenazo) 2x250ml | Price: 6,000 THB

สอบถาม
Creatinine LiquiColor Kinetic (Jaffe) 2x250ml

Code: 0420-500 | Description: Creatinine LiquiColor Kinetic (Jaffe) 2x250ml | Price: 2,700 THB

สอบถาม
Creatinine LiquiColor Enzyme R1/R2

Code: 0430-120 | Description: Creatinine LiquiColor Enzyme R1 3x30ml, R2 1x30ml | Price: 3,700 THB

สอบถาม
Cholesterol LiquiColor 2x250ml

Code: 1010-225 | Description: Cholesterol LiquiColor 2x250ml | Price: 4,000 THB

สอบถาม
Direct HDL Cholesterol LiquiColor R1/R2

Code: 0590-080 | Description: Direct HDL Cholesterol LiquiColor R1 2x30ml, R2 2x10ml | Price: 5,400 THB

สอบถาม
Direct LDL Cholesterol LiquiColor R1/R2

Code: 0710-080 | Description: Direct LDL Cholesterol LiquiColor R1 2x30ml, R2 2x10ml | Price: 6,900 THB

สอบถาม
Direct HDL/LDL Cholesterol Calibrator 3ml

Code: 0595-003 | Description: Direct HDL/LDL Cholesterol Calibrator 3ml | Price: 2,400 THB

สอบถาม
Glucose LiquiColor 2x250ml

Code: 1070-500 | Description: Glucose LiquiColor 2x250ml | Price: 1,200 THB

สอบถาม
Total Protein LiquiColor 2x250ml

Code: 0250-500 | Description: Total Protein LiquiColor 2x250ml | Price: 1,300 THB

สอบถาม
Albumin LiquiColor 2x250ml

Code: 0285-500 | Description: Albumin LiquiColor 2x250ml | Price: 1,350 THB

สอบถาม
AST/SGOT Liqui-UV R1/R2

Code: 2920-430 | Description: AST/SGOT Liqui-UV R1 4x25ml, R2 1x20ml | Price: 1,800 THB

สอบถาม
ALT/SGPT Liqui-UV R1/R2

Code: 2930-430 | Description: ALT/SGPT Liqui-UV R1 4x25ml, R2 1x20ml | Price: 1,800 THB

สอบถาม
Triglycerides LiquiColor (Mono) 2x250ml

Code: 2200-225 | Description: Triglycerides LiquiColor (Mono) 2x250ml | Price: 8,400 THB

สอบถาม
Uric Acid LiquiColor 2x250ml

Code: 1045-225 | Description: Uric Acid LiquiColor 2x250ml | Price: 5,200 THB

สอบถาม
Urea Nitrogen (BUN) Liqui-UV R1/R2

Code: 2020-500 | Description: Urea Nitrogen (BUN) Liqui-UV R1 4x105ml, R2 4x20ml | Price: 6,000 THB

สอบถาม
β-Hydroxybutyrate LiquiColor R1/R2

Code: 2440058 | Description: β-Hydroxybutyrate LiquiColor R1 50ml, R2 8.5ml | Price: 12,000 THB

สอบถาม
TDM/β-Hydroxybutyrate Tri-Level Controls

Code: 2460605 | Description: TDM/β-Hydroxybutyrate Tri-Level Controls L 2x5ml, M 2x5ml, H 2x5ml | Price: 15,000 THB

สอบถาม
TDM/β-Hydroxybutyrate Linearity Standards

Code: 2450604 | Description: TDM/β-Hydroxybutyrate Linearity Standards L 1-6 1x4ml | Price: 15,000 THB

สอบถาม
Ser-T-Fy 1 Level 1 Control Serum 6x5ml

Code: G427-86 | Description: Ser-T-Fy 1 Level 1 Control Serum 6x5ml | Price: 2,800 THB

สอบถาม
Ser-T-Fy 2 Level 2 Control Serum 6x5ml

Code: G428-86 | Description: Ser-T-Fy 2 Level 2 Control Serum 6x5ml | Price: 2,800 THB

สอบถาม
Stanbio RPR Quicktest

Code: 1170-500 | Description: RPR Quicktest 500 Tests | Price: 3,400 THB

สอบถาม
Stanbio Hema-Screen® Lab Pack

Code: 1290-100 | Description: Hema-Screen® Lab Pack 100 Slides | Price: 3,500 THB

สอบถาม
STAT Site® WB Dual Analyzer Measurement

Code: 8000-001 | Description: STAT-Site® WB Dual Analyzer Measurement | Price: 7,500 THB

สอบถาม
Stanbio ß-Ketone Strip

Code: 8020-025 | Description: ß-Ketone Strip 25 Strips | Price: 2,500 THB

สอบถาม
ß-Ketone Control Solution L1/L2

Code: 8024-204 | Description: ß-Ketone Control Solution L1 1x4ml, L2 1x4ml | Price: 5,800 THB

สอบถาม