บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

Ningbo, China


Ningbo, China

Centrifuge Tube PP 1.5ml

Code: SL0403 | Description: Centrifuge Tube PP 1.5ml 1,000 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
Centrifuge Tube PP 2.0ml

Code: SL0404 | Description: Centrifuge Tube PP 2.0ml 1,000 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
Pasteur Pipette 1ml 145mm

Code: SL0118 | Description: Pasteur Pipette 1ml 145mm 1,000 pcs | Price: 1,100 THB

สอบถาม
Pasteur Pipette 3ml 160mm

Code: SL0121 | Description: Pasteur Pipette 3ml 160mm 1,000 pcs | Price: 1,200 THB

สอบถาม
Pasteur Pipette Individual Packing 1ml, Sterile

Code: SL0129 | Description: Pasteur Pipette Individual Packing 1ml, Sterile 1,000 pcs | Price: 2,500 THB

สอบถาม
Pasteur Pipette Individual Packing 3ml, Sterile

Code: SL0131 | Description: Pasteur Pipette Individual Packing 3ml, Sterile 1,000 pcs | Price: 2,800 THB

สอบถาม
Pipette Tips Yellow 200ul for Gilson Pipette

Code: SL0506 | Description: Pipette Tips Yellow 200ul for Gilson Pipette 1,000 pcs | Price: 400 THB

สอบถาม
Pipette Tips Yellow 200ul for Eppendorf Pipette

Code: SL0503 | Description: Pipette Tips Yellow 200ul for Eppendorf Pipette 1,000 pcs | Price: 400 THB

สอบถาม
Pipette Tips Yellow 1000ul for Eppendorf Pipette

Code: SL0501 | Description: Pipette Tips Yellow 1000ul for Eppendorf Pipette 1,000 pcs | Price: 600 THB

สอบถาม