บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

Nanjing Eaglenos, China


Nanjing Eaglenos, China

Blood Glucose and Lactate Meter

เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์ สําหรับตรวจหา Lactate และ Glucose เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดตรวจข้างเตียงผู้ป่วย POCT (Point Of Care Testing)

สอบถาม