บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

Urit Medical Electronics, China


Urit Medical Electronics, China

URIT-500C Urine Analyzer

Code: URIT-500C | Description: Urine Analyzer | Price: 80,000 THB

สอบถาม
URIT-500B Urine Analyzer

Code: URIT-500B | Description: Urine Analyzer | Price: 80,000 THB

สอบถาม
URIT-50 Urine Analyzer

Code: URIT-50 | Description: Urine Analyzer | Price: 40,000 THB

สอบถาม
URIT-610 Coagulometer 4-Channel

Code: URIT-610 | Description: Coagulometer 4-Channel | Price: 90,000 THB

สอบถาม
URIT-600 Coagulometer 2-Channel

Code: URIT-600 | Description: Coagulometer 2-Channel | Price: 80,000 THB

สอบถาม
URIT 11G Urine Reagent Strip

Code: URIT-11 | Description: URIT 11G Urine Reagent Strip 100 Strips | Price: 1,200 THB

สอบถาม
URIT 13G Urine Reagent Strip

Code: URIT-13 | Description: URIT 13G Urine Reagent Strip 100 Strips | Price: 1,400 THB

สอบถาม
URIT 14G Urine Reagent Strip

Code: URIT-14 | Description: URIT 14G Urine Reagent Strip 100 Strips | Price: 1,500 THB

สอบถาม
URIT 5V Urine Reagent Strip

Code: URIT-5V | Description: URIT 5V Urine Reagent Strip 100 Strips | Price: 600 THB

สอบถาม
URIT 2VPG Urine Reagent Strip

Code: URIT-2VPG | Description: URIT 2VPG Urine Reagent Strip 100 Strips | Price: 220 THB

สอบถาม
UQ-14 Urine Analysis Control 8x3ml

Code: UQ-14 | Description: Urine Analysis Control 8x3ml | Price: 2,800 THB

สอบถาม
Urit Probe Cleaning Solution 1000ml

Code: U-001 | Description: Urit Probe Cleaning Solution 1000ml | Price: 5,500 THB

สอบถาม
Urit System Cleaning Solution 1000ml

Code: U-002 | Description: Urit System Cleaning Solution 1000ml | Price: 5,500 THB

สอบถาม
5 Part Diff Automated Hematology Analyzer

Code: URIT 5160 | Description: 5 Part Diff Automated Hematology Analyzer | Price: 580,000 THB

สอบถาม
URIT 5D 11 Diluent 20 L

Code: URIT 5D 11 | Description: Diluent 20 L | Price: 4,000 THB

สอบถาม
URIT D 46 Detergent 20 L

Code: URIT D 46 | Description: Detergent 20 L | Price: 4,000 THB

สอบถาม
URIT 5S 11 Sheath 20 L

Code: URIT 5S 11 | Description: Sheath 20 L | Price: 9,000 THB

สอบถาม
URIT 5L 11 Lytic Reagent 1 L

Code: URIT 5L 11 | Description: Lytic Reagent 1 L | Price: 9,500 THB

สอบถาม
URIT D 43 Probe Cleaner 100 ml

Code: URIT D 43 | Description: Probe Cleaner 100 ml | Price: 2,500 THB

สอบถาม
Automated Hematology Analyzer 3 Part Diff

Code: URIT 3000 Plus | Description: Automated Hematology Analyzer 3 Part Diff | Price: 350,000 THB

สอบถาม
URIT D31 Diluent 20 L

Code: URIT D31 | Description: Diluent 20 L | Price: 3,000 THB

สอบถาม
URIT D41 Detergent 20 L

Code: URIT D41 | Description: Detergent 20 L | Price: 3,000 THB

สอบถาม
URIT L21 Lytic Reagent 1 L

Code: URIT L21 | Description: Lytic Reagent 1 L | Price: 4,500 THB

สอบถาม
Electrolyte Analyzer Na K CL CO2 with Autoloader

Code: URIT 910 Plus | Description: Electrolyte Analyzer Na K CL CO2 with Autoloader | Price: 380,000 THB

สอบถาม
Electrolyte Analyzer Supporting Reagent Kit

Code: Reagent Kit I | Description: Electrolyte Analyzer Supporting Reagent Kit | Price: 7,000 THB

สอบถาม