บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

Cypress, Belgium


Cypress, Belgium

hCG Urine Dipstick 4mm

Code: 132-100/100 | Description: hCG Urine Dipstick 4mm 100 Tests | Price: 1,500 THB

สอบถาม
RF Latex

Code: 22112 | Description: RF Latex 100 Tests | Price: 1,500 THB

สอบถาม
RPR Carbon Kit

Code: 22152 | Description: RPR Carbon Kit 500 Tests | Price: 2,200 THB

สอบถาม
APTT include Calcium Chloride 5x4 ml

Code: HC00100 | Description: APTT include Calcium Chloride 5x4 ml | Price: 3,300 THB

สอบถาม
PT Prothrombin time 4x5 ml

Code: HC00200 | Description: PT Prothrombin time 4x5 ml | Price: 3,200 THB

สอบถาม
Coagulation Control 4x(1+1) ml

Code: HC00500 | Description: Coagulation Control 4x(1+1) ml | Price: 3,200 THB

สอบถาม