บริษัท เมด ที โปร จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายภาคกลางและอีสาน)
โทร 061-536-4639
  • th

PRODUCTS


PRODUCTS

Quo-Lab HbA1c Analyzer

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในแลปเคมี รวมถึงสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

สอบถาม
Quo-Test HbA1c Analyzer

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในแลปเคมี รวมถึงสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

สอบถาม
Typhoid Rapid Test

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในแลปเคมี รวมถึงสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

สอบถาม
STAT-Site Whole Blood Analyzer

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในแลปเคมี รวมถึงสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

สอบถาม
Hemo Control & H2 Microcuvettes

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในแลปเคมี รวมถึงสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

สอบถาม
Quantitative Immunoassay Analyzer HRJ-F100 FIA

HRJ-F100 Quantitative Immunoassay Analyzer is an advanced POCT analyzer, intended to deliver accurate testing results rapidly.

สอบถาม
Positivia Malaria Ag Rapid Test Control Kit

Malaria Ag Rapid Test Control Kit is intended for use with the OnSite Malaria Pf/Pv, Pf/Pan, and Pf Ag Rapid Tests as external assay controls

สอบถาม
CTK OnSite COVID-19 & Influenza A/B Ag Rapid Test

The OnSite COVID-19 + Influenza A/B Ag Rapid Test is a lateral flow immunoassay for the simultaneous qualitative detection

สอบถาม
Blood Glucose and Lactate Meter

เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์ สําหรับตรวจหา Lactate และ Glucose เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดตรวจข้างเตียงผู้ป่วย POCT (Point Of Care Testing)

สอบถาม
hCG Urine Dipstick 4mm

Code: 132-100/100 | Description: hCG Urine Dipstick 4mm 100 Tests | Price: 1,500 THB

สอบถาม
RF Latex

Code: 22112 | Description: RF Latex 100 Tests | Price: 1,500 THB

สอบถาม
RPR Carbon Kit

Code: 22152 | Description: RPR Carbon Kit 500 Tests | Price: 2,200 THB

สอบถาม
APTT include Calcium Chloride 5x4 ml

Code: HC00100 | Description: APTT include Calcium Chloride 5x4 ml | Price: 3,300 THB

สอบถาม
PT Prothrombin time 4x5 ml

Code: HC00200 | Description: PT Prothrombin time 4x5 ml | Price: 3,200 THB

สอบถาม
Coagulation Control 4x(1+1) ml

Code: HC00500 | Description: Coagulation Control 4x(1+1) ml | Price: 3,200 THB

สอบถาม
Mission Control Level 1-3 30x1.8ml

Code: DD-92123 | Description: Mission Control Level 1-3 30x1.8ml | Price: 3,000 THB

สอบถาม
Micro EDTA Tube 0.5ml 11x55mm

Code: 1100-0901 | Description: Micro EDTA Tube 0.5ml 11x55mm 1200 pcs | Price: 6,000 THB

สอบถาม
Lithium Heparin Tube 6ml 13x100mm

Code: 1100-0907 | Description: Lithium Heparin Tube 6ml 13x100mm 1200 pcs | Price: 3,900 THB

สอบถาม
Lithium Heparin Tube 3ml 13x75mm

Code: 1100-0917 | Description: Lithium Heparin Tube 3ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 2,600 THB

สอบถาม
Serum Tube 4.0ml 13x75mm

Code: 1100-0913 | Description: Serum Tube 4.0ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 2,400 THB

สอบถาม
Serum with Clot Activator Tube 4ml 13x75mm

Code: 1100-0918 | Description: Serum with Clot Activator Tube 4ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 2,400 THB

สอบถาม
Serum with Clot Activator Tube 6ml 13x100mm

Code: 1100-0919 | Description: Serum with Clot Activator Tube 6ml 13x100mm 1200 pcs | Price: 2,800 THB

สอบถาม
NaF Tube 3ml

Code: 1100-0911A | Description: NaF Tube 3ml 1200 pcs | Price: 2,500 THB

สอบถาม
Fushino Micro EDTA Tube 0.5ml

Code: WB24 | Description: Micro EDTA Tube 0.5ml 1200 pcs | Price: 5,500 THB

สอบถาม
Micro Lithium Heparin Tube 1ml

Code: WB26 | Description: Micro Lithium Heparin Tube 1ml 1200 pcs | Price: 6,500 THB

สอบถาม
Li Heparin Vacuum Tube 4ml 13x75mm

Code: SL930SHT | Description: Li Heparin Vacuum Tube 4ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 4,800 THB

สอบถาม
Li Heparin Vacuum Tube 6ml 13x100mm

Code: SL960SHT | Description: Li Heparin Vacuum Tube 6ml 13x100mm 1200 pcs | Price: 6,000 THB

สอบถาม
K3 EDTA VacuumTube 3ml 13x75mm

Code: SL930EKT | Description: K3 EDTA Vacuum Tube 3ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 3,900 THB

สอบถาม
K3 EDTA Vacuum Tube 2ml 13x75mm

Code: SL920EK | Description: K3 EDTA Vacuum Tube 2ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 3,900 THB

สอบถาม
K3 EDTA Vacuum Tube 6ml 13x100mm

Code: SL960EK | Description: K3 EDTA Vacuum Tube 6ml 13x100mm 1200 pcs | Price: 4,800 THB

สอบถาม
Serum Vacuum Tube 4ml 13x75mm

Code: SL940AT | Description: Serum Vacuum Tube 4ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 3,900 THB

สอบถาม
Serum Vacuum Tube 6ml 13x100mm

Code: SL960AT | Description: Serum Vacuum Tube 6ml 13x100mm 1200 pcs | Price: 4,800 THB

สอบถาม
Serum Vacuum Tube 9ml 16x100mm

Code: SL990A | Description: Serum Vacuum Tube 9ml 16x100mm 1200 pcs | Price: 6,000 THB

สอบถาม
Serum Gel Vacuum Tube 4ml 13x75mm

Code: SL940SG | Description: Serum Gel Vacuum Tube 4ml 13x75mm 1200 pcs | Price: 6,000 THB

สอบถาม
Serum Gel Vacuum Tube 6ml 13x100mm

Code: SL960SG | Description: Serum Gel Vacuum Tube 6ml 13x100mm 1200 pcs | Price: 6,600 THB

สอบถาม
NaF Vacuum Tube 2ml 13x75mm

Code: SL920SPT | Description: NaF Vacuum Tube 2ml 13x75mm | Price: 3,900 THB

สอบถาม
NaF Vacuum Tube 3ml 13x75mm

Code: SL930SPT | Description: NaF Vacuum Tube 3ml 13x75mm | Price: 3,900 THB

สอบถาม
PT Vacuum Tube 2ml 13x75mm

Code: SL920SC | Description: PT Vacuum Tube 2ml 13x75mm 1,200 pcs | Price: 3,900 THB

สอบถาม
PT Vacuum Tube 3ml 13x75mm

Code: SL927SC | Description: PT Vacuum Tube 3ml 13x75mm 1,200 pcs | Price: 3,900 THB

สอบถาม
PT Vacuum Tube Double Layer 2ml 13x75mm

Code: SL920SCD | Description: PT Vacuum Tube Double Layer 2ml 13x75mm 1,200 pcs | Price: 6,600 THB

สอบถาม